Núdzové volania
 
+421 902 120 420
 

 

e-mail: rescue-zs@rescue-zs.eu
http://www.rescue-zs.eu

 

Adresa: RESCUE - Záchranný systém
Štvrť SNP 144/61
914 51 Trenčianske Teplice
 
  Základňa Trenčín
(korešpondenčná adresa)
Rozvadze 419
913 11 Trenčianske Stankovce
 
     
číslo registrácie MV SR: VVSU-900/90-27733  
IČO: 420 158 71  
DIČ: 2022164254  
č. účtu: VÚB a.s. 2149438659/0200  
č. účtu sponzor: VÚB a.s. 2365459753/0200  
predseda predstavenstva: Marián Zvěřina  
 
LISTINY
Živnostenský list >>
Potvrdenie o pridelení IČO >>
Potvrdenie o yaradení medzi iné záchranné zložky IZS >>
Žiadosť o prijatie za člena Záchranného systému >>
Dotazník člena >>
 
 
 
 

designed by: BUSINESS SOLUTION