RESCUE – záchranný systém

je občianske združenie, ktorého poslaním je pomoc ľuďom v núdzi, pri záchrane životov a majetku.

Medzi základné činnosti patrí:
 • technická a zdravotná pomoc pri dopravných nehodách
 • odstraňovanie spadnutých stromov z ciest
 • vyprosťovanie vozidiel
 • odpratávanie autovrakov z verejných priestranstiev
 • likvidácia autovrakov
 • pomoc pri ekologických haváriách, likvidácia olejov, mazív a prevádzkových náplní
 • pomoc pri živelných pohromách
 • pomoc pri požiaroch
 • pátracie akcie po nezvestných osobách v spolupráci s KCZS
 • asistenčné služby

Pri svojej činnosti úzko spolupracujeme s organizáciami ako:

 • KCZS Gabčíkovo
 • K7 – psovodi Záchranári SR
 • Záchranná služba východ, Gelnica
 • RESCUERS Slovakia, Bratislava
 • RZP, a.s. Bánovce nad Bebravou
 • Zdravotná doprava, s.r.o. Trenčín
 • DPO Opatová – Trenčín
 • DHZ Trenčianske Teplice
 • HaZZ SR
 • Polícia SR
 • Mestská polícia
 • ŽOS-EKO Vrútky
 • 4x4club.sk
 

designed by: BUSINESS SOLUTION